דוחות שנתיים  – Annual reports

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, דיווח פעילות לשנת תשע"ג pdf icon MERCI Activity Reoprt 2013
המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, דיווח פעילות לשנת תשע"ד pdf icon MERCI Activity Reoprt 2014
המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, דיווח פעילות לשנת תשע"ה pdf icon MERCI Activity Reoprt 2015
המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, דיווח פעילות לשנת תשע"ו pdf icon MERCI Activity Reoprt 2016
המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, דיווח פעילות לשנת תשע"ז pdf icon MERCI Activity Reoprt 2017
המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, דיווח פעילות לשנת תשע"ח pdf icon MERCI Activity Reoprt 2018