מלגאי עידוד לחקר ים התיכון לשנה"ל תשפ"א

מן התקשורת

שותפים

צילומים: ע"י חגי נתיב, אהרון מלכסון, ילנה רנדל ובן הרצברג.