פרויקטים מחקריים שזכו להשתתפות המרכז במימון פעילותם המחקרית

מטרת המרכז הישראלי לחקר הים התיכון היא לעודד מחקר ימי מתקדם של חוקרים ישראלים בים התיכון, ולהנגיש את תשתיות המחקר הנדרשות לקיום המחקרים.

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון השתתף במימון שמונה פרויקטים מחקריים עבור פעילות מחקרית ימית, תוך שימוש בתשתיות הימיות שנרכשו בסיוע המרכז, באמצעות קול קורא תשע"ט שיצא מטעם המרכז. המחקרים הינם פרי שיתוף פעולה בין לפחות שלושה מוסדות מחקר השותפים במרכז כחלק החזון של המרכז לשיתופי פעולה בין-מוסדיים. 

להלן הפרויקטים שזכו במענק תשע"ט: