נביעות הידרוקרבונים בקרקעית דרום-מזרח הים התיכון

Seafloor Hydrocarbon Seeps in the Southeastern Mediterranean Sea

חוקרים מובילים: ד"ר מקסים רובין-בלום, חקר ימים ואגמים לישראל, ופרופ' יצחק מקובסקי, ביה"ס ע"ש צ'רני למדעי הים, אוניברסיטת חיפה.

ביחד עם צוות החוקרים: ד"ר  גלעד אנטלר, פרופ' אורית סיון, ד"ר טלי טרייביץ, ד"ר אור ביאליק, פרופ' דן צ'רנוב

בשיתוף פעולה עם המוסדות: אוניברסיטת חיפה, חיא"ל, אוניברסיטת בן גוריון

 

בכתבה מרתקת ומשמעותית שפורסמה באולפן שישי ע"י דני קושמרו, שהתלווה לסקר ROV במסגרת פרויקט המחקר Seafloor Hydrocarbon Seeps in the Southeastern Mediterranean Sea. ההפלגה נערכה לפני כשבועיים בהובלת החוקרים פרופ' איציק מקובסקי (אוני' חיפה) וד"ר מקסים רובין-בלום (חיא"ל) ביחד עם צוות חוקרים מאוניברסיטת חיפה, המכון לחקר ימים ואגמים לישראל והמכון הגאולוגי ובשותפות עם חוקרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת ברמן בגרמניה,

צוות המחקר הפליג על ספינת המחקר הלאומית "בת גלים" למרחק של כ-65 קילומטר מחופי תל אביב, ובעזרת הרובוט הימי (ROV) העונה לשם 'יונה', אשר נרכש בסיוע המרכז, ירד לעומק של 1150 מטר. שם חקר הצוות ריכוז חיים יוצא דופן ברמה עולמית, המתבסס על נביעות מתאן ותמלחות בקרקעית הים. בין השאר נתגלו מרבדים עצומים של תולעים צינוריות ומדגרה שבה מאות כרישי גלדן ומליוני ביצים שלהם. אלה מזינים כרישי טריזן נדירים וקיפודי ים יוצאי דופן. הפלגה זו התבססה על מיפוי מוקדם (ינואר 2021) של האזור בעזרת הצוללת הבלתי מאוישת, (AUV), שגם היא נרכשה במימון המרכז, שסיפק הדמיה מפורטת של התופעות יוצאות הדופן וגילה לראשונה את קיומן. הפלגת ROV ראשונה לאתר (אפריל 2021), גילתה את בית הגידול יוצא הדופן, שקיומו באזור הכלכלי הישראלי בים התיכון כלל לא שוער. ההפלגה הנוכחית התמקדה בסקר ודיגום אקסטנסיביים של האתר, שכללו מדידות של תכונות המים בנביעות, דיגום מאורגן של מים, גז, סדימנטים, ואורגניזמים ברמות השונות, וכן פריסה ארוכת טווח (כשנה) של טבלאות גידול סטנדרטיות. הדיגום והניתוח של הדוגמאות מתבצעים בשיטות מתקדמות וחדשניות, תוך בנייה מתמשכת של שיתופי פעולה רחבים מהותיים בארץ ובחו"ל.

למחקר זה השלכות חשובות ופורצות דרך בהבנת הסביבה הימית ותפקודיה במזרח הים התיכון, והשפעה ציבורית משמעותית במאבקים החשובים לשימור וקיום הסביבה הימית של ישראל.


המחקר 
נתמך במימון המרכז מתקציבי ות"ת תשע"ט, ביחד עם מימון משולב מהמוסדות השותפים, ה ISF ומשרד האנרגיה, ומהווה אבן דרך משמעותית בפיתוח מחקר ימי מודרני ופורץ גבולות בישראל.
בזכות מימון מחודש של ות"ת לשנתיים הבאות נוכל להמשיך לתמוך במחקרי ים עמוק 
לגילוי והבנת תופעות שטרם נחקרו בעבר עם השלכות חשובות ברמה המקומית והגלובלית.  לחצו לכתבה המלאה    

 

לינק לכתבה על המחקר

מגזין Forbes

הכרזה על שמורה ימית ייחודית "גלישת פלמחים" 

שטח ייחודי מול פלמחים הוכרז כשמורת טבע