ספינת המחקר "בת גלים"

 מופעלת ע"י חקר ימים ואגמים לישראל

הספינה פועלת כספינת מחקר מאז שנת 2016, לאחר שעברה הסבה והותקן בה ציוד הידרוגרפי מתקדם.