המלגאים שלנו- זוכי מלגת עידוד לחקר ים התיכון לשנה"ל תשפ"א

במהלך שנת הלימודים תשפ"א זכו כ-10 סטודטים לתארים מתקדמים במלגות עידוד לחקר ים עמוק הלומדים באוניברסיטת ת"א,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובבי"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה.