ועדת הוראה

שירי צמח שמיר5 - גבריאל בהרליה

ד"ר שירי צמח שמיר

אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה)

חברה בוועד המנהל
 יו"ר ועדת הוראה החל מתשפ"ב

דוא"ל shiri.zemahshamir@idc.ac.il 
תפקיד באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה): ראש תחום כלכלה-קיימות, יועצת אקדמית 
תחום מחקר: כלכלת הסביבה הימית , ניתוח עלות תועלת וניתוח עלות-יעילות של פרויקטים בסביבה הימית, הכלכלה של המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית הימית

Revital Bookman

ד"ר רויטל בוקמן

אוניברסיטת חיפה

חברת ועדת הוראה

דוא"ל: rbookman@univ.haifa.ac.il 

תפקיד באוניברסיטת חיפה: ראש החוג למדעים גאו-ימיים

תחום מחקר: פלאולימנולוגיה, פלאוסייסמולוגיה, סדימנטולוגיה, שינויי אקלים וזיהום סביבתי

Edo Bar-Zeev

פרופ' עידו בר זאב

אוניברסיטת בן גוריון

חבר הועד המנהל | חבר ועדת הוראה

דוא"ל barzeeve@bgu.ac.il

תחום מחקר: מיקרוביולוגיה יישומית וסביבית, התמקדות בקונסורציומים של חיידקים במערכות טבעיות ומעשה ידי אדם.

רז תמיר

ד"ר רז תמיר

המכון לחקר ימים ואגמים לישראל

חבר ועדת הוראה

דוא"ל razt@ocean.org.il

תפקיד בחקר ימים ואגמים: מרכז מדעי

תחום מחקר: אקולוגיה ואוקיאנוגרפיה ימית

adi

פרופ' עדי טורפשטיין

האוניברסיטה העברית

 חבר ועד מנהל חבר ועדת הוראה  

דוא"ל Adi.Torf@mail.huji.ac.il

תפקיד באוניברסיטה העברית:  ראש החוג לאוקיינוגרפיה 

תחום מחקר: גיאוכימיה, אוקינוגרפיה כימית, שינויי אקלים, פליאוקינוגרפיה

אורן לוי

פרופ’ אורן לוי

אוניברסיטת בר אילן

חבר ועד מנהל חבר ועדת הוראה  

דוא"ל oren.levy@biu.ac.il
תחום מחקר: אקולוגיה ימית ומולקולרית

Orit Hyams-Kaphzan

ד"ר אורית חיימס-קפצן

המכון הגיאולוגי

חברת ועדת הוראה

דוא"ל orithy@gsi.gov.il

תחום מחקר: פורמיניפרים בנתונים ופלנקטונים; ניטור סביבות ימיות; אקולוגיה ופאליאואקולוגיה של סביבות ימיות; טפונומיה; פורמיניפרים מהגרים; גיאולוגיה ימית.

yael

ד"ר יעל קירו

מכון ויצמן למדע

חברת ועדת הוראה  

דוא"ל yael.kiro@weizmann.ac.il

תחום מחקר: גיאוכימיה של טמפרטורות נמוכות, פלאואקלים ואקוויפרים חופיים.

Noa Shenkar

פרופ' נועה שנקר

אוניברסיטת תל אביב

חברת ועדת הוראה   

דואל: shenkarn@tauex.tau.ac.il

תחום מחקר: זיהום ים, פלישות ימיות, אקולוגיה וטקסונומיה של איצטלנים.

עודד גוטליב

פרופ' עודד גוטליב

הטכניון

חבר ועדת הוראה   

דוא"ל oded@technion.ac.il

תחום מחקר: דינמיקה לא ליניארית תלוית זמן ומרחב ואי-יציבויות,כאוטיות במערכות מכניות רציפות. חקירה אסימפטוטית, נומרית, וניסויית של תנודות לא-ליניאריות במבנים.