דוחות פעילות לות"ת

כל שנה, המרכז מגיש לוועדה לתקצוב ותכנון דו"ח אודות הפעילות שנעשתה בחקר ים התיכון בשנה זו.  הדוחות מכילים מידע על מחקרים שנעשו בשנה החולפת, שיתופי פעולה, שימוש בתשתיות ים, קליטת חברי סגל חדשים ועוד. כחלק משקיפות המרכז, אנו מפרסמים את הדוחות לכלל הציבור