אודות המרכז

מובילים את חקר הים התיכון בישראל

פיתוח חסר תקדים בים התיכון מול חופי ישראל, ובפרט פיתוחם של מאגרי הגז והתשתיות הקשורות אליהם, מציבים את מדינת ישראל בפני אתגרים שבצידם פוטנציאל עצום. פיתוח מושכל, בר-קיימא ומינוף טכנולוגי ומדעי, דורשים תשתיות מתקדמות לניטור ומחקר ימי לצד בניית מומחיות ומיומנויות הולמים.

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון הינו התאגדות של שבע אוניברסיטאות מחקר, שתי מכללות ושני מכוני מחקר ממשלתיים בהובלתה של אוניברסיטת חיפה:

 •   אוניברסיטת חיפה
 •   הטכניון- מכון טכנולוגיות לישראל
 •   האוניברסיטה העברית בירושלים
 •   אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 •   אוניברסיטת בר-אילן
 •   אוניברסיטת תל-אביב
 •   מכון ויצמן למדע
 •  המרכז האקדמי רופין
 • האוניברסיטה הפתוחה
 •  המרכז הבינתחומי הרצליה
 •   חקר ימים ואגמים
 •   המכון הגיאולוגי

מטרתו של המרכז היא לאגם משאבים ברמה הלאומית על מנת להתמודד עם מגוון האתגרים ועם הפוטנציאל המדעי, הטכנולוגי, הכלכלי, הביטחוני והסביבתי שהים התיכון מציב.

פעילות המרכז מתמקדת ב:

 •   הקמה ושיפור תשתיות מחקר מתקדמות וחדשניות הנדרשות למחקר ימי
 •    קידום המומחיות המדעית ומאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים
 •    הבטחת פיתוח בר-קיימא של משאבי הטבע הלאומיים של מדינת ישראל באגן המזרחי של הים התיכון
 •    מינוף האתגרים המקומיים להובלה גלובאלית במדעים וטכנולוגיות בתחומי הים

 

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון מוביל את מדינת ישראל לעתיד טוב יותר דרך מחקרים ושיתופי פעולה

 

 

חדשות ואירועים