In-situ FIRE FLUOROMETER

In-situ FIRE FLUOROMETER מדידת יעילות פוטוסינטטית ופרמטרים פוטוסינטטים בים,המוסד השותף האחראי - אוניברסיטת בר אילןשם איש הקשר במוסד השותף האחראי - פרופ' אילנה ברמן פרנקדוא"ל:iberman2@univ.haifa.ac.il עלות שימוש למוסד שותף: 500 ש"ח ליוםעלות…

להמשך קריאהIn-situ FIRE FLUOROMETER

Bar-Ilan University

דר' דוד אילוז, פרופ' צבי דובינסקי השוואה בין מגוון מיני ה- Ulva בחופים ים תיכוניים נקיים לעומת מזוהמים ורגישותם למזהמים שונים פרופ' צבי דובינסקי, דר' דוד אילוז וגיל רילוב (חיא"ל)…

להמשך קריאהBar-Ilan University

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילןדר' דוד אילוז, פרופ' צבי דובינסקי השוואה בין מגוון מיני ה- Ulva בחופים ים תיכוניים נקיים לעומת מזוהמים ורגישותם למזהמים שוניםפרופ' צבי דובינסקי, דר' דוד אילוז וגיל רילוב (חיא"ל)…

להמשך קריאהאוניברסיטת בר-אילן