ד"ר מתן אורן- אוניברסיטת אריאל

חבר ועדה מדעית  והוראה

דוא"ל matanok@gmail.com

תחום מחקר:

-הפלסטיספרה- המערכת האקולוגית של פסולת הפלסטיק בים 

-אורגניזמים ימיים מפרקי פלסטיק ומנגנונים מולקולריים לפירוקם הביולוגי של פולימרי פלסטיק שונים

אתר אישי
מחקרים פעילים בים התיכון:
חקר הרכב ודינמיקת הפלסטיספרה לאורך חופי ישראל ופורטוגל

חזון לפיתוח חקר הים: אתגרים רבים עומדים בפתחם של העשורים הבאים בנושאים סביבתיים ימיים שונים ובכללם שינויי האקלים, זיהום סביבתי, דייג ופיתוח יתר, המביאים יחד להרס המערכת האקולוגית הימית, בכדי להיות מוכנים לאתגרים אלה עלינו לפתח את המחקר הימי בישראל תוך שילוב ידיים ובשיתוף פעולה מלא בין מוסדות המחקר השונים בארץ על ידי שיתוף ופיתוח משותף של תשתיות, כלים מחקריים, כח אדם וידע.