• עודד כץ, אסף קלר, עינת אהרונוב, יצחק מקובסקי, גדעון טיבור, אלכסיי קמישני – הערכה של הסכנה לגלישות מדרון תת מימיות לאורך חופי ישראל בעת רעידת אדמה וזיהוי ותיארוך הגלישות הימיות המאוחרות ביותר.
 • Amotz Agnon, Micro/macro faunal and sedimentological characterization of marginal marine system (estuaries) successions as a new source for tsunami evidence in the Israeli coastal region
 • Yigal Erel and Daniel Rosenfeld, Classifying the interactions between aerosols and rain clouds as a function of the aerosol types and sources
 • Dov Avigad and Yaron Be'eri –Shlevin, Origin and provenance of Nile and proto-Nile sediments using geochronology and isotope geochemistry of detrital minerals
 • Alan Matthews and Miryam Bar-Matthews, High Resolution Iron Speciation and Transition Metal Isotope Study of Late Pleistocene Sapropels
 • Einat Aharonov, Mapping, modelling and analysis research on landslides and canyon formation in the slope of the eastern Med. 3 students are working on it: Yonatan Elfassi (MSc) (growth faults above the salt layer), Anner Paldor (PhD) (canyon formation), Einav Reuven (slides) (MSc). All of them jointly w.Oded Katz. The first also jointly w. Zohar Gvirtzman
 • Hezi Gildor and Yossef Ashkenazy, Eastern Mediterranean Deep Water Changes
 • Yaron Toledo (TAU), Pinhas Alpert (TAU), Yehuda Agnon (Technion ), Hezi Gildor (HUJI) and Yosef Ashkenazy (BGU)
 • Observing and modeling the Eastern Mediterranean in the light of a changing world.
 • אמוץ עגנון, חתימה פליאונטולוגית של משקעי צונמי בפתחי נחלים בחוף הים התיכון (עם ד״ר סימונה אבנעים-כתב, UCLA)
 • אמוץ עגנון, מיפוי גלישות עתיקות על ידי זיהוי אזורים כאוטיים בחומר סייסמי תלת מימדי
 • אמוץ עגנון, תרומת שבירה תת סייסמית להתפתחות מאגרי הידרוקרבונים אגן הלבנט
 • אמוץ עגנון, רעידות אדמה ומפלסים בגופי המים של הלבנט (עם ד״ר רגינה כצמן, אוניברסיטת חיפה).
 • Light Pollution in Aquatic Environments, Caryn Erlick, Amit Lerner, and David Iluz
 • Light intensity and linear polarization characteristics within the littoral cave system of Rosh Hanikra, Caryn Erlick, Zvi Dubinsky, and David Iluz
 • Surge events recorded by fossil assemblages in East Med (south Levantine) estuaries, Amotz Agnon, Simona Avnaim-Katab
 • The influence of the Madden Julian Oscillation on Israeli precipitation and heat waves, Chaim Garfinkel.
 • Heat content in the Eastern Mediterranean and precipitation over Israel, Hezi Gildor.
 • Development of novel geochemical and isotopic proxies (Na, Li, B and their stable isotopes) in foraminiferal shells to reconstruct the past ocean calcium and carbonate chemistry, Jonathan Erez.
 • Marine biomineralization of calcium carbonate in the oceans: New pathways of calcification that have wide implications for ocean acidification and paleoceanographic proxy development in corals, molluscs foraminifera and echinoderms, Jonathan Erez.
 • היסטריה הפליו-פלייסטוקנית של הים התיכון (פלאואוקיאנוגרפיה) ממדידות על מאספי מאובני מעמק הפו באיטליה, בעז לזר ומוטי שטיין.
 • Waves and currents in the eastern Mediterranean Sea, with Yaron Toledo (TAU) and Eli Biton (IOLR, Israel).
 • Validation of measured surface currents in the Exclusive Economic Zone (EEZ) with a fleet of drifter, with Yaron Toledo (TAU).
 • Monitoring of the eastern levantine with mobile autonomous systems, with Aldo Shemesh (WIS) and Pierre-Marie Poluain (OGS).
 • פרמטרים פיזיולוגיים המאפשרים לאתה אדומית מייצרת שלד להתבסס במדף היבשת ולהיות גורם חשוב ביציבותו, ויחסי הגומלין בינה לבין חיידקים ייחודיים בסביבתה. אהרון קפלן בשיתוף דני צ'רנוב (חיפה)
 • מידול תנועת מלח בתת הקרקע, עינת אהרונוב בשיתוף זהר גבירצמן (המכון הגיאולוגי).