הנהלת המרכז

פרופ' דן צ'רנוב

ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון והמנהל המדעי

דואר אלקטרוני: merci@univ.haifa.ac.il

טלפון במשרד: 04-8280789

מידע נוסף

 


ד"ר יצחק מקובסקי

המנהל הטכני

דואר אלקטרוני: yizhaq@univ.haifa.ac.il

טלפון במשרד: 04-8249261

אתר אישי

מידע נוסף

 


גב' שרון ליפר

ראש המינהל

דואר אלקטרוני: marine-info@univ.haifa.ac.il

טלפון במשרד: 04-8288790

פקס: 04-8288267

 


גב' רותם דורי

מרכזת הקונסורציום לחקר הים התיכון ותכנית הוראה 

דואר אלקטרוני: Merci@univ.haifa.ac.il

טלפון במשרד: 04-8280789

פקס: 04-8288267

  


 

 

כתיבת תגובה