פרופ' יונתן בלמקר- אוניברסיטת תל אביב

חבר הועדה המדעית
דוא"ל jbelmaker@tauex.tau.ac.il

תחום מחקר: אקולוגיה של דגים, מגוון מינים, שהשפעת שינוים אקלים על חברות דגים, דיג , פלישות ביולוגיות

מידע נוסף: אתר אישי

החזון לפיתוח חקר הים:

Nowhere is the native biota faced with changes that are more rapid than in the Eastern Mediterranean, where the continual influx of invasive Red Sea species, warming water temperature, overfishing and pollution are transforming fish diversity. I use the Mediterranean as a globally unique case study to identify how these immense changes influence fish diversity, biogeography and, more generally, marine ecosystem services and function. Such understanding can be used to identify the consequences of these major changes to the integrity of the marine ecosystem and, perhaps more importantly, to mitigate future adverse influences of human activity.