פרופ׳ חזי גילדור– האוניברסיטה העברית 

חבר ועדה מדעית 

חבר ועדת הוראה  

דוא"ל hezi.gildor@mail.huji.ac.il 

תחום מחקר:  אוקינוגרפיה פיזיקלית  

מידע נוסףאתר אישי   

מחקרים פעילים בים התיכון: 

Safe, sustainable, and resilient development of offshore reservoirs and natural gas upgrading through innovative science and technology: Gulf of Mexico – Mediterranean (GoMed Consortium)___