סדנאות וסמינרים -תכנית הוראה

סדנת תקשורת לדוקטורנטים ופוסט- דוקטורנטים תשע"ז

בשיתוף האגודה הישראלית לאקולוגיה וזווית

תכנית הכנס

סדנת תקשורת לדוקטורנטים ופוסט- דוקטורנטים תשע"ו

בשיתוף האגודה הישראלית לאקולוגיה וזווית

קורס איזוטופים 2015
קול קורא לקורס איזוטופים
Marine pollution- course Jan 2017
Marine pollution- course Jan 2017
Marine pollution- course Jan 2017

הפלגת מחקר 2014
הפלגת מחקר 2014
הפלגת מחקר 2015
הפלגת מחקר 2015