פעילויות ועדת ההוראה


מטרות ועדת ההוראה דרך המרכז הינן:

  1. חשיפה ועידוד סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון להמשיך בלימודי-ים לתארים מתקדמים.
  2. עידוד סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים הנוגעים למחקרי ים-תיכון ע"י מלגות הצטיינות למחקרם, סדנאות ממוקדות ואינטרדיסיפלינריות בארץ, קורסי העשרה בחו"ל, הפלגות לימודיות בים תיכון.

קולות קוראים:
 
 

medexplorer


 

 

isotope


milda 1


course 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות ואירועים