הנהלת המרכז

פרופ' דן צ'רנוב

ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון והמנהל המדעי

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-8280789

מידע נוסף

 


ד"ר יצחק מקובסקי

המנהל הטכני

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-8249261

אתר אישי

מידע נוסף

 


גב' שרון ליפר

ראש המינהל

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-8288790

פקס: 04-8288267

 


גב' רותם דורי

מרכזת הקונסורציום לחקר הים התיכון ותכנית הוראה 

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-8280789

פקס: 04-8288267

  


 

 

 

חדשות ואירועים