שיריד"ר שירי צמח שמיר– אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) 

חברה בוועדה המדעית

יו"ר ועדת הוראה החל מתשפ"ב

דוא"ל shiri.zemahshamir@idc.ac.il 

 תפקיד באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה): ראש תחום כלכלה-קיימות, יועצת אקדמית 

תחום בחקר ים:כלכלת הסביבה הימית , ניתוח עלות תועלת וניתוח עלות-יעילות של פרויקטים בסביבה הימית, הכלכלה של המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית הימית

מידע נוסף: אתר אישי 

החזון לפיתוח חקר הים: כלכלה כחולה מאפשרת עצמאות אנרגטית, תזונתית ומקיימת חיים. לצורך זה יש לאמוד את הערך הכלכלי ואת הפוטנציאל הכלכלי של הסביבה הימית ולייצר למקבלי ההחלטות כלים לקבלת החלטות רציונלית ומקיימת תוך שימוש ברגולציה יעילה סביבתית וכלכלית.  

מחקרים פעילים בים התיכון 

Conflicts between Humans and Shark Aggregations in Israel Economic Impacts of Marine Plastic  

Pollution on Human Well-Being: Implications for Intergenerational Justice Analysis of the Impact  

of Fossil Fuel Utilization on Marine Ecosystem Services Flows  

Economic Valuation of the Israeli Mediterranean Sea  

Marine natural capital