ועדת הוראה

פרופ' אילנה ברמן-פרנק- יו"ר הועדה

פרופ' דן צ'רנוב

ד"ר מייקל לזר

פרופ' דן ליברזון

פרופ' חזי גילדור

פרופ' ירון קציר

פרופ' מעוז פיין

ד"ר ירון טולדו

פרופ' גיתי יהל

ד"ר גיל רילוב

ד"ר עודד כץ

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

הטכניון

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת תל אביב

המרכז האקדמי רופין

חקר ימים ואגמים לישראל

המכון הגיאולוגי

כתיבת תגובה