ועדה מדעית

 

מונתה ועדה מדעית אשר חברים בה נציגים מכל המוסדות השותפים: 

 

אוניברסיטת חיפה

הטכניון

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בר אילן 

אוניברסיטת תל אביב

מכון ויצמן למדע

המרכז האקדמי רופין

חקר ימים ואגמים לישראל

מכון גיאולוגי לישראל

פרופ' דן צ'רנוב

פרופ' יהודה עגנון

פרופ' חזי גילדור

פרופ' סיגל אברמוביץ

פרופ' ישי ויינשטיין

פרופ' יוני בלמקר

פרופ' אלדו שמש

פרופ' גיתי יהל

פרופ' ברק חרות

פרופ' זהר גבירצמן

המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר שירי צמח שמיר

כתיבת תגובה