אירועים מתוכננים בעתיד

אירועים שצפויים להתקיים:

הכנס השישי בנושא הים התיכון: ניהול מיטבי של הים ב 11-07-23 באוניברסיטת רייכמן