קולות קוראים -תכנית הוראה

פתוחים כעת להרשמה: נכון לזמן זה, לא פורסמו קולות קוראים חדשים.

ארכיון

קול קורא לחלוקת מלגת עידוד מחקרי ים-תיכון לתלמידים לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות השותפים במרכז הישראלי לחקר הים התיכון- מחזור א' תשפ"א 7/2

קול קורא לסיוע במימון התשתתפות בהשתלמויות/כנסים/סדנאות בארץ ובחול בתחום מדעי הים לתלמידים לתארים מתקדמים ולטכנאים במוסדות השותפים במרכז הישראל לחקר הים התיכון תשפ"א 9/4

קול קורא לסדנת לסדנת זיהום ימים שיתקיים בתאריכים 15-19.01.2017

קול קורא לסדנת תקשורת לדוקטורנטים ופוסט-דוקרטורנטים במדעי הימים 6-7/9/16

קול קורא לסיוע במימון השתתפות בכנסים/קורסים/סדנאות בחו"ל בתחום מדעי הים לתלמידים לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות השותפים במרכז- מחזור א' תשע"ט. מס' 8/2

קול קורא מטעם המרכז הישראלי לחקר הים התיכון להשתתפות במימון הוצאות ארגון סדנאות בארץ בתחום ים תיכון במהלך שנה"ל תשע"ט במוסדות השותפים במרכז. מס': 2/9

קול קורא מטעם המרכז הישראלי לחקר הים התיכון להשתתפות במימון הוצאות ארגון סדנאות בארץ בתחום ים תיכון במהלך שנה"ל תשע"ח במוסדות השותפים במרכז. מס': 9/1

קול קורא לסיוע במימון השתתפות בכנסים/קורסים/סדנאות בחו"ל בתחום מדעי הים לתלמידים לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות השותפים במרכז - מחזור א' תשע"ח . מס':8/1

קול קורא מטעם המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, להשתתפות במימון הוצאות ארגון סדנאות בארץ בתחום ים-תיכון לשנה"ל תשע"ז מס': 4/2

קול קורא למלגת עידוד מחקרי ים-תיכון לתלמידים לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות השותפים במרכז - מחזור א' תשע"ז מס': 2/4

קול קורא לסיוע במימון השתתפות בכנסים/קורסים/סדנאות בחו"ל בתחום מדעי הים לתלמידים לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות השותפים במרכז הישראלי לחקר הים התיכון- מחזור א' תשע"ז. מס': 6/1

קול קורא למלגת עידוד מחקרי ים-תיכון לתלמידים לתארים מתקדמים- מחזור ב' תשע"ו. מס': 2/3

קול קורא להשתתפות במימון קורסים, סדנאות וכנסים בחו"ל בתחום מדעי הים לתלמידים לתארים מתקדמים- תשע"ו מס': 1/3

קול קורא להשתתפות במימון הוצאות ארגון סדנאות בארץ בתחום ים-תיכון- תשע"ו מס': 4/1

קול קורא למלגת עידוד מחקרי ים-תיכון לתלמידים לתארים מתקדמים- תשע"ו מס': 2/2

קול קורא להשתתפות במימון קורסים וסדנאות בחו״ל לתלמידים לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל- תשע"ה הארכה 1/1

קול קורא למלגת עידוד מחקרי ים תיכון לתלמידים לתארים – מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות השותפים במרכז הישראלי לחקר הים התיכון מחזור א' תשע"ה

קול קורא להשתתפות במימון קורסים וסדנאות בחו״ל לתלמידים לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט) במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל תשע"ה. מס': 1/1