ועדה מדעית

 

מונתה ועדה מדעית אשר חברים בה נציגים מכל המוסדות השותפים: 

 

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

הטכניון

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בר אילן 

אוניברסיטת תל אביב

מכון ויצמן למדע

המרכז האקדמי רופין

חקר ימים ואגמים לישראל

מכון גיאולוגי לישראל

פרופ' צבי בן-אברהם

פרופ' דן צ'רנוב

פרופ' יהודה עגנון

פרופ' חזי גילדור

פרופ' סיגל אברמוביץ

פרופ' ישי ויינשטיין

פרופ' אבי זייפרט

פרופ' אלדו שמש

פרופ' גיתי יהל

פרופ' ברק חרות

פרופ' זהר גבירצמן

 

חדשות ואירועים

כנס חיפה החמישי

save the date - fifth haifa conferance