לוגו אוניברסיטת חיפה
Facebook  
  Merci לוגו

ספינות

-- מידע מאתר חקר ימים ואגמים לישראל --

הספינות בבעלות חקר ימים ואגמים לישראל בשיתוף עם מנהל המחקר למדעי האדמה והים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים