לוגו אוניברסיטת חיפה
Facebook  
  Merci לוגו

השותפים במרכז

אוניברסיטת חיפה

http://www.haifa.ac.il


 הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

 http://www1.technion.ac.il


 האוניברסיטה העברית בירושלים

http://new.huji.ac.il


 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx


 אוניברסיטת בר-אילן

http://www1.biu.ac.il


אוניברסיטת תל אביב

http://www.tau.ac.il/


 מכון ויצמן למדע

http://www.weizmann.ac.il


המרכז האקדמי רופין

http://www.ruppin.ac.il/


חקר ימים ואגמים לישראל

http://www.ocean.org.il


המכון הגיאולוגי הישראלי 

http://www.gsi.gov.il