לוגו אוניברסיטת חיפה
Facebook  
  Merci לוגו

ועדת הוראה

 

מוסד                                           נציג

אוניברסיטת בר אילן                     פרופ' אילנה ברמן-פרנק- יו"ר הועדה

אוניברסיטת חיפה                        ד"ר דן צ'רנוב

אוניברסיטת חיפה                        ד"ר מייקל לזר

הטכניון                                       פרופ' דן ליברזון

האוניברסיטה העברית                  פרופ' חזי גילדור

אוניברסיטת בן גוריון                     פרופ' ירון קציר

אוניברסיטת בר אילן                     פרופ' מעוז פיין

אוניברסיטת תל אביב                    ד"ר ירון טולדו

המרכז האקדמי רופין                    פרופ' גיתי יהל

חקר ימים ואגמים לישראל             ד"ר גיל רילוב

המכון הגיאולוגי                            ד"ר עודד כץ