לוגו אוניברסיטת חיפה
Facebook  
  Merci לוגו

הנהלת המרכז

פרופ' צבי בן-אברהם

ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון והמנהל המדעי

דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-8280789

 


ד"ר יצחק מקובסקי

המנהל הטכני

דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-8249261

 


גב' שרון ליפר

ראש המינהל

דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-8288790

פקס: 04-8288267

 


גב' לינור ליבס

עוזרת לראש המרכז

דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון / פקס במשרד: 04-8280789

 


גב' דניאלה זק

מרכזת הקונסורציום לחקר הים התיכון ותכנית הוראה

דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון במשרד: 04-6647928

פקס: 04-8288267