לוגו אוניברסיטת חיפה
Facebook  
  Merci לוגו

ועדה מדעית

מונתה ועדה מדעית אשר חברים בה נציגים מכל המוסדות השותפים: 

 

אוניברסיטת חיפה                           פרופ' צבי בן-אברהם

אוניברסיטת חיפה                           ד"ר דן צ'רנוב

הטכניון                                         פרופ' יהודה עגנון

האוניברסיטה העברית                    פרופ' חזי גילדור

אוניברסיטת בן גוריון                       פרופ' סיגל אברמוביץ

אוניברסיטת בר אילן                       פרופ' ישי ויינשטיין

אוניברסיטת תל אביב                     פרופ' אבי זייפרט

מכון ויצמן למדע                            פרופ' אלדו שמש

המרכז האקדמי רופין                      פרופ' גיתי יהל

חקר ימים ואגמים לישראל               פרופ' ברק חרות

מכון גיאולוגי לישראל                      פרופ' זהר גבירצמן