לוגו אוניברסיטת חיפה
Facebook  
  Merci לוגו

מנהלת המרכז

מונתה ע"י אוניברסיטת חיפה והיא כוללת את החברים הבאים

  • רקטור האוניברסיטה, פרופ' גוסטבו מש
  • סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי, מר מיכאל ויינר
  • ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון והמנהל המדעי, פרופ' צבי בן-אברהם
  • נציגות בכירה מטעם האקדמיה, פרופ' יהודה חיות
  • נציגות הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה, מר יוני איזקוב